Strategiforløb

Vi forstår vigtigheden af ægte inddragelse af alle niveauer i strategiarbejdet. Vi står ved din side gennem hele forløbet, hvor vi involverer din organisation i strategiarbejdet, så der skabes ejerskab og engagement hele vejen rundt.

Vores tilgang til strategiudvikling er funderet i inddragende processer, hvor ledere og medarbejdere samarbejder om at skabe en solid og effektiv strategi. Vi tager afsæt i COMPAGON’s velafprøvede model til forretningsudvikling, som tilpasses jeres specifikke behov.

Inddragende workshops

Forløbet består af en række workshops med deltagelse af udvalgte ledere og nøglemedarbejdere. Hver workshop er designet til at sikre inddragelse, idet vi kombinerer markedsanalyser, finansielle analyser og interviews med indsigt fra kunder og samarbejdspartnere.

Vi har lært af erfaring, at enkle og engagerende metoder skaber et solidt grundlag for konkret handling og tydelig kommunikation. I forståelsesfasen indhenter vi både kvantitative og kvalitative data, der sikrer, at alle perspektiver er repræsenteret.

“Action Learning” principperne

For at sikre højt engagement og effektiv læring integrerer vi ”action learning” principperne i vores workshops. Deltagerne vil blive tilskyndet til aktiv deltagelse både før, under og efter hver session, hvilket sikrer løbende fremdrift, læring og forankring. En strategiproces skal ikke bare være hårdt arbejde til langt ud på de sene nattetimer. Det skal være en inspirerende og engagerende proces, hvor vi i fællesskab udforsker mulighederne og sætter retningen for virksomhedens langsigtede rejse.

Med COMPAGNON ved din side, kan du være sikker på, at din strategiproces bliver håndteret professionelt og effektivitet med et kreativt tilsnit, der sikrer engagement og begejstring.

Nedenfor et eksempel på et strategiforløb med COMPAGNON.

Med COMPAGNON ved din side, kan du være sikker på, at din strategiproces bliver håndteret professionelt og effektivitet med et kreativt tilsnit, der sikrer engagement og begejstring

En kreativ facilitator sikrer ejerskab i organisationen - læs mere

Mange kender det: en veludarbejdet rapport, strategi eller forretningsplan, der ender på hylden og samler støv. Den traditionelle konsulentrådgivning mangler ofte ejerskab for resultatet, når konsulenten går ud ad døren.

Et alternativ til denne tilgang er samarbejde med en kreativ facilitator. I et sådant samarbejde bliver lederen den primære ejer af processen, mens facilitatoren fungerer som en støttende hånd til at designe og gennemføre møder, workshops og strategiforløb.

Facilitatoren sikrer bred deltagelse og ejerskab i organisationen ved at involvere relevante interessenter og udvikle en detaljeret procesdrejebog.

Lederen forbliver den endelige beslutningstager

Under selve workshoppen tydeliggøres lederens og facilitatorens roller. Lederen forbliver den endelige beslutningstager, mens facilitatoren styrer processen og holder den på sporet. Slutproduktet udvikles af deltagerne selv under facilitatorens vejledning.

I modsætning til traditionel konsulentrådgivning, hvor leverancen er konsulentens, er slutproduktet her resultatet fra deltagerne selv. Facilitatoren sikrer, at beslutningerne bliver opsummeret løbende, så deltagerne aktivt tager ejerskab for resultatet.

Den sande værdi i organisationen findes ofte blandt lederne og medarbejderne selv. En kreativ facilitator fra COMPAGNON hjælper med at frigøre dette potentiale og skabe ægte ejerskab på tværs af organisationen.