Lad os sammen skabe de bedste forudsætninger for at lykkes med de forandringer, I står overfor.

Kursus i forandringsledelse

Oplev vores endags kursus i forandringsledelse og bliv rustet til en fremtid i konstant udvikling. På kurset giver vi dig virkningsfulde værktøjer og den nødvendige indsigt til at navigere i en verden, der konstant ændrer sig. Med udgangspunkt i den nyeste forskning i forandringsledelse lægger vi vægt på at tilbyde et praksisorienteret kursus, der styrker dine evner som leder i forhold til at facilitere en smidig og succesrig rejse gennem forandringer.

Effektive værktøjer, der skaber motivation

Vores kursus er designet til at imødekomme de udfordringer, moderne organisationer står over for i en tid præget af hastig teknologisk udvikling, skiftende markedstendenser og komplekse sociale og økonomiske faktorer. Vi tror på, at forandringer er en uundgåelig del af enhver organisations vækst og succes, og derfor fokuserer vi på at ruste deltagere med værktøjer og metoder til at lede og implementere forandringer på en effektiv og motiverende måde.

Gennem vores solide erfaring som ledere og forandringsagenter, guider vi dig gennem en række nøgleemner og metoder inden for forandringsledelse. Vi udforsker teorier og modeller, der ligger til grund for forandringsledelse, og sætter fokus på praktiske værktøjer og teknikker, der kan hjælpe med at analysere, planlægge og implementere forandringer i din organisation.

Håndtering af modstand på en anerkendende måde

Kurset består af en kombination af interaktive oplæg, gruppediskussioner, casestudier og praktiske øvelser, hvor vi lærer at identificere og forstå de forskellige faser af forandringsprocessen. Vi dykker ned i forskellige typer af modstand og metoder til at håndtere modstand på en anerkendende måde.

På kurset udforsker vi vigtigheden af kommunikation og ledelsesstil i forandringsprocessen og debatterer, hvordan man skaber en kultur, der fremmer innovation og kontinuerlig forbedring.

COMPAGNON’s kursus i forandringsledelse er målrettet til ledere på alle niveauer samt nøglemedarbejdere, der ønsker at udvikle deres kompetencer inden for forandringsledelse.

Kurset kan suppleres med individuelle coachingforløb, der sætter endnu mere fokus på implementering af forandringsværktøjerne hos den enkelte leder.

Uanset om I står over for en større omstrukturering, implementering af ny teknologi eller blot ønsker at forbedre jeres evner til at lede forandringer i organisationen, vil kurset bidrage med den nødvendige viden, færdigheder og selvtillid til at lykkes. Lad os sammen skabe de bedste forudsætninger for at lykkes med de forandringer, I står overfor.

Den brændende platform er slukket

Hvis vi skal tage mange erhvervslederes succesformel for pålydende, er der flere platforme i brand end nogensinde før. John Kotters populære koncept til forandringsledelse fra 90’erne, hvor den brændende platform er en væsentlig forudsætning for et succesfuldt forandringsforløb, lever stadig i bedste velgående.

Problemet er bare, at tiden er løbet fra konceptet, som for længst er blevet overhalet indenom af nye, moderne ledelsesprincipper. Selvom metaforen med den brændende platform ofte fungerer som et tiltrængt spark bagi, så er en konstant brændende platformstænkning ikke et holdbart koncept. Motivationen bag den brændende platform er drevet af desperation og frygt for arbejdsløshed, økonomisk ruin og tab af relationer.

Men en konstant benyttelse af metaforen vil være som at presse en bilmotor til at køre med fulde omdrejninger uafbrudt i ugevis. Før eller siden vil motoren brænde sammen, uanset hvor godt den bliver vedligeholdt undervejs.

Sådan lykkes forandringen

Ifølge McKinsey studiet ”Creating organizational transformations” genererer kun 40% af organisationers forandringsprojekter bare en snert af de resultater, ledelsen havde håbet på. I studiet fremhæves motivationen bag forandringsprojekterne som den kritiske faktor for succes. Projekterne med den højeste succesrate afslører 3 væsentlige årsager til at forandringen lykkes:

  1. Der ligger en større vision bag det umiddelbare behov for forandring
  2. Den samlede ledelse er tydeligt kommittede og synlige i processen
  3. Kommunikation og uddelegering af ansvar sikrer involvering og opbakning

Med andre ord, hvis man som leder ønsker sig en succesfuld og vedvarende forandring, så er det langt bedre at bruge tiden på at definere en appellerende fremtidsvision i samarbejde med medarbejdere og ledere end at skabe skrækscenarier for, hvad der vil ske, hvis der ikke ændres kurs.Som ledere må vi spørge os selv, om alle vores platforme i virkeligheden står i flammer – eller om det snarere handler om at fokusere på at få et liv fremfor at flygte fra døden!

Hos COMPAGNON tager vi udgangspunkt i en appellerende ledestjerne funderet i håb og begejstring, som guider og motiverer ledere og medarbejdere i forandringsprocessen.