Med en Business Camp fra COMPAGNON sparer din organisation mange planlægnings- og koordineringsmøder og kan i stedet bruge tiden på at eksekvere planen effektivt.

Business Camp

Tag din virksomheds kommercielle og samarbejdsmæssige præstationer til nye højder med vores Business Camps.

Gennem en intensiv 2-dages camp, hvor beslutningsdygtige nøglepersoner fra hele organisationen deltager, faciliterer vi en proces, hvor vi i fællesskab etablerer en koordineret og afstemt kommerciel plan for det næste halve eller hele år.

Konkurrenceelement skaber fremdrift

Omdrejningspunktet for Camp’en er en kommerciel målsætning, der skal nås i løbet af Camp’en. Processen er stramt tilrettelagt omkring et motiverende konkurrenceelement, der sikrer hurtig fremdrift og effektive beslutningsprocesser.

Deltagerne arbejder i teams omkring udvalgte koncepter, der hver især bidrager til at komme i mål med planen. I løbet af Business Camp’en er der indlagt pointgivende aktiviteter bestående af faglige udfordringer, mind puzzles og korte teambuilding opgaver.

Målet er en fælles afstemt plan

Rammen for teamarbejdet sikrer meningsfulde dialoger, der løbende driver teamets arbejde mod en fælles plan, som alle er kommittet til.

Udover at sikre en afstemt plan, skærper en Business Camp din organisations evne til at planlægge og eksekvere koordineret. Der er indlagt små benspænd og overraskelser undervejs for at skabe et engagerende og sjovt miljø, samtidig med at samarbejdet styrkes og ambitionsniveauet løftes fra ”godt” til ”fantastisk”.

”Løvens Hule” format

Et af højdepunkterne i en Business Camp er en ”Løvens Hule” finale, hvor direktionen eller andre nøglebeslutningstagere i organisationen, agerer ”løver” og giver feedback og point til præsentationerne fra hvert team.

Med en Business Camp fra COMPAGNON sparer din organisation mange planlægnings- og koordineringsmøder og kan i stedet bruge tiden på at eksekvere planen effektivt.

Det siger deltagere fra Business Camps

“Jeg synes, at balancen mellem sjov og faglighed var fænomenal”

”Relevant, spændende og god energi”

“Dejligt med en ”legende” ramme, der gav masser af fagligt og forretningsmæssigt værdi”

”En rigtig god camp, som var godt skruet sammen”

”Superfedt, at der både var deltagelse af ledelseslag og specialister, så vi kunne komme
mere i dybden”

”Der var lagt en plan, der var de rigtige personer med, og der var styr på alt det praktiske, så os, der deltog, kunne koncentrere os 100% om opgaverne”

”Formatet, strukturen og konkurrence elementerne fungerede rigtig fint og bidrog godt
til at holde energiniveauet oppe”