Ledergruppens Team Charter

Ledergruppens Team Charter er din vej til at transformere din ledergruppe til et effektivt og dynamisk team!

Patrick Lencionis enkle tilgang til teamdynamik har været en ”game changer” i erhvervslivet. Ifølge Lencioni er et velfungerende team virksomhedens største konkurrencefordel. COMPAGNON’s tilgang til teamarbejde er inspireret af Lencionis samarbejdsmodel, der identificerer nøgleparametre og adfærdsmønstre, som er afgørende for et succesfuldt team.

Tillid er hjørnestenen i ethvert effektivt team

Hos COMPAGNON tror vi på, at tillid er hjørnestenen i ethvert effektivt team. Fra denne tillid udspringer modet til at indgå i produktive konflikter, som hjælper os med at udfordre status quo og nå nye højder. Når vi etablerer oprigtig ”commitment” i teamet, løfter vi vores kvalitet og skaber ansvarlighed, så teamet i fællesskab bevæger sig målrettet mod at opnå de ønskede resultater.

Men hvordan når vi dette niveau af samarbejde? Det starter med et klart defineret ”Team Charter”. Et ”Team Charter” er ikke bare en liste over regler; det er en vision, et løfte til hinanden og til virksomheden om at opnå det optimale. COMPAGNON’S ”Team Charter” tager udgangspunkt i et fælles formål, som vi definerer i fællesskab.

Et Team Charter er et aftalegrundlag for teamets succes, der forpligter teamet på principper og retningslinjer for samarbejdet.

Formål, leveregler og Must Win Battles

Som en del af ”Team Chartret” identificerer vi sammen teamets ”Must Win Battles”, der er teamets strategiske indsatsområder, som tackler de største udfordringer og muligheder, teamet står overfor. ”Must Win Battles” er ikke blot mål; de er afgørende skridt mod teamets vision, som skaber fundamentet for teamets fælles stræben mod succes.

Levereglerne danner fundamentet for teamets samarbejde. De definerer teamets forventninger til hinanden og skaber et miljø med tillid og respekt, som er afgørende for trivsel og performance.

Konflikter er uundgåelige, men de behøver ikke være destruktive. Ved at håndtere konflikter åbent og konstruktivt kan vi lære og vokse som et team. Aftaler om, hvordan vi definerer og håndterer potentielle konflikter er derfor en del af Team Charter processen.

Samarbejdsrum og snitflader

Endelig er aftaler om snitflader og samarbejdsrum afgørende for teamets succes. Hos COMPAGNON har vi lært af erfaring, at effektivt samarbejde på tværs af grænser og afdelinger er afgørende for innovation og vækst.

Derfor prioriterer vi at etablere klare rammer, så det bliver en naturlig selvfølgelighed at støtte hinanden på tværs af organisationen.

COMPAGNON’s ”Team Charter” er ikke bare et dokument – det er aftalegrundlaget for teamets succes. Ved at forpligte teamet på principperne og retningslinjerne i ”Team Chartret” etableres et team, der ikke blot opnår resultater, men også trives og vokser sammen.

Er I klar til at tage det næste skridt mod en stærkere, mere sammenhængende ledergruppe? Lad os sammen skabe forudsætningerne med Ledergruppens Team Charter.