En kreativ facilitator sikrer ejerskab i organisationen

Mange kender det: en veludarbejdet rapport, strategi eller forretningsplan, der ender på hylden og samler støv. Den traditionelle konsulentrådgivning mangler ofte ejerskab for resultatet, når konsulenten går ud ad døren.

Et alternativ til denne tilgang er samarbejde med en kreativ faciliterator. I et sådant samarbejde bliver lederen den primære ejer af processen, mens faciliteratoren fungerer som en støttende hånd til at designe og gennemføre møder, workshops og strategiforløb.

Faciliteratoren sikrer bred deltagelse og ejerskab i organisationen ved at involvere relevante interessenter og udvikle en detaljeret procesdrejebog.

Under selve workshoppen tydeliggøres lederens og faciliteratorens roller. Lederen forbliver den endelige beslutningstager, mens faciliteratoren styrer processen og holder den på sporet. Slutproduktet udvikles af deltagerne selv under facilitatorens vejledning.

I modsætning til traditionel konsulentrådgivning, hvor leverancen er konsulentens, er slutproduktet her resultatet fra deltagerne selv. Faciliteratoren sikrer, at beslutningerne bliver opsummeret løbende, så deltagerne aktivt tager ejerskab for resultatet.

Den sande værdi i organisationen findes ofte blandt lederne og medarbejderne selv. En kreativ faciliterator fra COMPAGNON hjælper med at frigøre dette potentiale og skabe ægte ejerskab på tværs af organisationen.