Den brændende platform er slukket

Hvis vi skal tage mange erhvervslederes succesformel for pålydende, er der flere platforme i brand end nogensinde før. John Kotters populære koncept til forandringsledelse fra 90’erne, hvor den brændende platform er en væsentlig forudsætning for et succesfuldt forandringsforløb, lever stadig i bedste velgående.

Problemet er bare, at tiden er løbet fra konceptet, som for længst er blevet overhalet indenom af nye, moderne ledelsesprincipper. Selvom metaforen med den brændende platform ofte fungerer som et tiltrængt spark bagi, så er en konstant brændende platformstænkning ikke et holdbart koncept. Motivationen bag den brændende platform er drevet af desperation og frygt for arbejdsløshed, økonomisk ruin og tab af relationer.

Men en konstant benyttelse af metaforen vil være som at presse en bilmotor til at køre med fulde omdrejninger uafbrudt i ugevis. Før eller siden vil motoren brænde sammen, uanset hvor godt den bliver vedligeholdt undervejs.

Som ledere må vi spørge os selv, om alle vores platforme i virkeligheden står i flammer.

Sådan lykkes forandringen

Ifølge McKinsey studiet ”Creating organizational transformations” genererer kun 40% af organisationers forandringsprojekter bare en snert af de resultater, ledelsen havde håbet på. I studiet fremhæves motivationen bag forandringsprojekterne som den kritiske faktor for succes. Projekterne med den højeste succesrate afslører 3 væsentlige årsager til at forandringen lykkes:

  1. Der ligger en større vision bag det umiddelbare behov for forandring
  2. Den samlede ledelse er tydeligt kommittede og synlige i processen
  3. Kommunikation og uddelegering af ansvar sikrer involvering og opbakning

Med andre ord, hvis man som leder ønsker sig en succesfuld og vedvarende forandring, så er det langt bedre at bruge tiden på at definere en appellerende fremtidsvision i samarbejde med medarbejdere og ledere end at skabe skrækscenarier for, hvad der vil ske, hvis der ikke ændres kurs. Som ledere må vi spørge os selv, om alle vores platforme i virkeligheden står i flammer – eller om det snarere handler om at fokusere på at få et liv fremfor at flygte fra døden!

Hos COMPAGNON tager vi udgangspunkt i en appellerende ledestjerne funderet i håb og begejstring, som guider og motiverer ledere og medarbejdere i forandringsprocessen.