Facilitering af workshops

Forudsætningen for en god workshop er nøje planlægning af indholdet og gennemtænkte samarbejdsprocesser. Hvad enten det handler om et lederseminar, en inspirationsdag eller et arbejdsmøde, kræver det tid og ressourcer at stable arrangementet på benene.  Som leder kommer man ofte til at stå i en dobbeltrolle, hvis man både skal facilitere workshoppen og selv ønsker at bidrage til indholdet.

Med hjælp fra en professionel facilitator fra COMPAGNON, sætter du rammen for workshoppen og lader facilitatoren sørge for tilrettelægningen og gennemførslen.

Det giver dig mulighed for selv at være en aktiv deltager på workshoppen, hvor konsulenten sikrer styring af tid og facilitering af dialogen samt er pennefører på en skriftlig opsamling af de væsentligste beslutninger.